Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. IGAL Agnieszka Kwella 93-549 Łódź Flatta 19/31 NIP prowadzący sklep internetowy [dalej „Sklep”] pod adresem http:///www.kwella.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów ( towarów) za pośrednictwem serwisu internetowego, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 2. Właścicielem Sklepu jest: IGAL Agnieszka Kwella 93-549 Łódź ul. Flatta 19/31

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep drogą elektroniczną są następujące:

  • dostęp do Internetu,

  • korzystanie z przeglądarki internetowej typu : Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne

  • posiadanie konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta, która następuje poprzez zakup towarów sprzedawanych w sklepie.

 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Głównym przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Sklep jest detaliczna sprzedaż sukienek na chrzest oraz garniturów komunijnych.

 5. Dostęp do Regulaminu jest ogólnie dostępny dla każdego użytkownika sieci elektronicznej Internet w dowolnym momencie czasowym, poprzez otworzenie odnośnika Regulamin na stronie serwisu.

 6. Informacje o Towarach w Sklepie, w tym o ich cenach, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

 §2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób,

a) poprzez dodanie towarów do koszyka.

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 1. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą IGAL ( Sklepem) umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówionego przez Klienta towaru poprzez dokonanie płatności - opłacenie towaru.

 5. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 3 dni zostają anulowane.

   

 6. Zamówienie towaru w sklepie oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.

   

 7. Wycofanie złożonego zamówienia przed dokonaniem jego wysyłki możliwe jest poprzez skontaktowanie się ze sklepem pod numerem telefonu

  609128884 lub wysyłając e-mail sklep@kwella

   

 8. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen, a także wprowadzania i usuwania promocji. Cena towaru w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego jak i sprzedającego.

 9. Wszystkie sprzedawane towary są nowe i wolne od jakichkolwiek wad.

   

 

 

 

 

§3

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 

 1. W przypadku niewłaściwie podanego adresu dostawy przez Klienta, koszt zwrotu przez dostawcę oraz powtórnej wysyłki zamówionych pozycji pokrywa Klient.

   

 2. W przypadku nieodebrania zamówionych pozycji przez Klienta przy wyborze płatności "za pobraniem", firma będzie domagać się zwrotu kosztów przesyłki do Klienta oraz od Klienta do firmy.

   

 3. O każdym etapie realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez podany numer telefon.

 4. W przypadku opłacenia zamówienia a wystąpienia braków magazynowych uniemożliwiających wysłanie towaru klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i o sposobach rozwiązania w tym, odstąpieniu od zakupu, wydłużonego czasu oczekiwania, wymiany na inny model przy zachowaniu ceny, udzielenia dodatkowego rabatu za wydłużony okres oczekiwania lub inne 

 

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta.

c) za pomocą systemu płatności PAYU.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Koszty transportu pokrywa klient.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, chyba że przesyłka za dany towar jest darmowa.

4. Całkowity koszt zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszt wysyłki towaru do Klienta. Koszty wysyłki zależą od wyboru sposobu dostawy i podane są w dziale cenniki dostawy.


§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub Poczty Polskiej.

 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Współpracujące z nami firmy kurierskie realizują zamówienie w 1-2 dni robocze.

§6

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, oraz kserokopią dowodu zapłaty za towar.

 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 5. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w terminie czternastu dni licząc dzień otrzymania przesyłki. Zwrot następuje na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący powinien przesłać drogą mailową na adres sklep@kwella , informację o odstąpieniu od umowy, w mailu zwrotnym otrzyma adres na który należy przesłać przesyłkę wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Zwrot nie będzie uznany jeżeli towar będzie nosił znamiona użytkowania lub będzie zniszczony, poplamiony itp. - w takim wypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. Jeżeli przyznane gratisy nie będą zapakowane oryginalnie bądź będą nosiły znamiona użytkowania wartość towaru zwracanego zostanie pomniejszona o wartość gratisu, który stanie się własnością klienta a wszelkie koszty przesyłki pokrywa klient. . Dla uniknięcia sytuacji związanej z kosztami przesyłki zwrotnej proszę o nie dołączanie do zwrotów rozpakowanych gratisów.  Wartość gratisów zostanie wyliczona po średniej cenie rynkowej. 

   

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może mieć formę naszego formularza lub może być napisane odręcznie na kartce ( musi jednak zawierać opis wady ).

 3. Podstawą odstąpienia od umowy jest ważny dowód zakupu.

 4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt i ryzyko. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, kompletny w oryginalnym opakowaniu z oryginalnym ometkowaniem. Towar proszę odsyłać w oryginalnym opakowaniu kartonowym, aby uniknąć uszkodzenia towaru.

 5. W przeciwnym przypadku zwrot pieniędzy nie będzie możliwy lub zostanie pomniejszony o wartość o którą został pomniejszony towar.

   

 6. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w terminie czternastu dni licząc dzień otrzymania przesyłki. Zwrot następuje na koszt i ryzyko kupującego. W takim przypadku kupujący powinien przesłać drogą mailową na adres sklep@kwella.pl z tytułem „ZWROT” , informację o odstąpieniu od umowy, w mailu zwrotnym otrzyma adres na jaki należy zwrócić otrzymany towar. Zwrot obejmuje zakupiony towar oraz otrzymane gratisy, próbki oraz materiały promocyjne, które stanowią część produktu. Zwrot nie będzie uznany jeżeli towar będzie nosił znamiona użytkowania lub będzie zniszczony, poplamiony itp. - w takim wypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. Je

 7. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient. Koszty przesyłki ponosi Klient. Towar nie spełniający oczekiwań należy przesłać na własny koszt.

 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a w przypadku, gdy wymiana na Towar nowy będzie niemożliwa (np. w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru, w takim przypadku klient zatrzymuje ewentualne gratisy,próbki bądź materiały promocyjne.

 9. Rozliczenie zwrotu towarów uwzględnia korektę przyznanych rabatów, gratisów, próbek tym również rabatu w postaci obniżonych kosztów wysyłki, jeśli w wyniku zwrotu uległy one zwiększeniu, przed wszystkim przyznanym gratisom Informacje o dokonanym rozliczeniu zwrotu zostanie przesłana na adres e-mail Klienta. Zwrotu gotówki dokonujemy wyłącznie na konto bankowe Klienta, w ciągu 14 dni od daty wysłania przez nas tej informacji. Towar noszący znamiona używania, z brakującą metką, pozbawiony oryginalnego opakowania lub niekompletny nie podlega zwrotowi. Jeżeli przyznane gratisy nie będą zapakowane oryginalnie bądź będą nosiły znamiona użytkowania wartość towaru zwracanego zostanie pomniejszona o wartość gratisu, który stanie się własnością klienta a wszelkie koszty przesyłki pokrywa klient. . Dla uniknięcia sytuacji związanej z kosztami przesyłki zwrotnej proszę o nie dołączanie do zwrotów rozpakowanych gratisów.  Wartość gratisów zostanie policzona po średniej cenie rynkowej. 

   

 10. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

   

 11. Wymiana towaru z powodów innych niż wada fabryczna odbywa się na koszt Klienta.

   

 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient

   

 13. Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek.

 

 1. Nie przyjmujemy zwrotów/reklamacji przesyłek odsyłanych nam przez Państwa "za pobraniem"!

   

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginiony towar odesłany przez państwa w ramach zwrotu czy reklamacji. W takim przypadku proszę kontaktować się z firmą wykonującą usługę transportu.

   

 3. O chęci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku i numer rachunku bankowego, na który mamy Państwu zwrócić pieniądze oraz wypełniony formularz zwrotu bądź reklamacji.

 

 1. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (np. odesłana po wymaganym terminie, niezawierająca rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzona, bez oryginalnego opakowania), będzie odesłana na koszt klienta.

   

 2. Zwrotom i reklamacjom nie podlegają artykuły pończosznicze.

   

 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień składanych przez osoby, które kilkakrotnie zwracają zamówiony produkt bez podania przyczyny.

 4. Umowę uznaje się zakończoną w chwili dostarczenia zamówienia pod wskazany na zamówieniu adres. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie odebrany towar i nie może to być podstawą roszczeń wobec naszej firmy. Do kupującego należy zadbanie o odbiór przesyłki, nie odpowiadamy za nie odebrane przesyłki z winy klienta.

 5. Każdy Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu w którym czuje się poszkodowany, korzystając z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenckich lub organizacji społecznych, które w statusie posiadają ochronę konsumentów.

 6. Rozpatrzenie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a zgodnie z ar. 22[1] Kodeksu Cywilnego – Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy IGAL.

 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, przypisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.

 8. Jeżeli maja Państwo inne wątpliwości co do otrzymanego towaru, zrobimy co w naszej mocy aby pomóc Państwu w takim przypadku. Po pierwsze prosimy o niezwłoczne przesłanie zdjęć lub filmu ukazujące problem , wysyłając na WHATSAPP 609128886 lub adres e-mail sklep@kwella.

 

 

§7

Ochrona prywatności / RODO

 1. Realizując zamówienie wyrażają Państwo zgodę na powierzenie naszej firmie przetwarzania danych osobowych i jest to równoznaczne z zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i akceptacji postanowień umowy.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest IGAL Agnieszka Kwella 93-549 Łódź, Flatta 19/31

 3. Do naszego Sklepu można wchodzić bez podawania danych osobowych, wszystkie materiały wideo oraz zdjęcia są ogólnie dostępne, jednakże stanowią wartość należącą do IGAL Agnieszka Kwella i nie mogą być wykorzystywane ani przetwarzane bez wiedzy wykonawcy. W przypadku wywołania strony internetowej serwer zapisuje informację typu : logi serwera ( adres IP, nazwę żądanego pliku, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych, dokumentację wywołania strony. Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz zaprezentowania oferty handlowej.

 4. Wszystkie Państwa dane przechowywane są na serwerach usługodawcy dostarczającego nam usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Usługodawca ten posiada firmę zarejestrowaną w Polsce.

 5. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

 6. Powierzone nam dobrowolnie dane będą przetwarzane do prawidłowego wykonania obsługi - realizacji zamówienia, obsługi reklamacji i zwrotów, korespondencji e-mail, formularzy kontaktowych, odpowiedzi na pytania, dokonywania płatności i zwrotów oraz wszelkiej czynności prawnie usprawiedliwionej. Bez podania danych zamówienie będzie nie możliwe do zrealizowania.

 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i administracyjnych, adekwatnych do ryzyka związanego z przetwarzaniem tych danych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania tych danych przez osoby trzecie niezbędne do prawidłowego wykonania pośrednictwa.

 8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji pośrednictwa sprzedaży w tym firmom przewozowym, instytucją finansowym, producentom/dystrybutorom jednakże nie ponosi odpowiedzialności za sposób wywiązania się z ochrony danych osobowych przez podmioty które otrzymały upoważnienie. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

 9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.

 10. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie powierzonych danych osobowych w celu prawidłowego wykonania procesu o którym mowa w punktach 10 i 11. Podmiot które otrzymał dane osobowe powinny spełnić te same obowiązki i postanowienia jakie zostały nałożone na podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.

 11. Po dostarczeniu towaru i upłynięciu konsumenckich terminów zwrotu , przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że będziemy musieli korzystać z Państwa danych osobowych w ustawowo dozwolonych przypadkach.

 12. Klikając dobrowolnie kup teraz zdają sobie Państwo sprawę i akceptują fakt że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na sposób przechowywania i przetwarzania Państwa danych przez podmioty o których mowa w punkcie 10 i 11.

 13. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 14. Kupujący w naszym sklepie klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych : firmie IGAL Agnieszka Kwella ( właścicielowi sklepu ) , firmom kurierskim, Poczcie do celów związanych z transportem i zorganizowaniem zamówienia (awizowania, uzgodnienia dostawy), instytucjom bankowym do celów niezbędnych z finansowym obsłużeniem zamówienia.

 15. Podmioty wymienione w punkcie 10 i 11 są odrębnym administratorem Państwa danych osobowych, poprzez dokonanie zakupów w naszym sklepie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez te podmioty.

 • DPD - Centrala w Warszawie 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

 • POCZTA POLSKA - Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 / 00-940 Warszawa

 • INPOST - InPost S.A. ul. Wielicka 28 / EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
  ul. Wielicka 28 / 30-552 Kraków

 • Instytucje realizujące płatności w tym PAYU, MBank, Santander Bank , PKO BP itp. 


 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia swoich danych, Klient ma pełne prawo do dysponowania i zarządzania swoimi danymi wedle uznania.

§8

Pliki cookies

W celu zoptymalizowania naszej oferty oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony strona stosuje pliki cookies, które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§10

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w imieniu klienta przez osoby trzecie

 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w Sklepie strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy IGAL Agnieszka Kwella

 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany.

 4. Data utworzenia regulaminu : 04.01.2019r. 

§11

Własność intelektualna

Zawarte tu informacje są własnością firmy IGAL AGNIESZKA KWELLA , zabrania się kopiowania podanych tu informacji i wykorzystywania do własnych celów bez pisemnej zgody firmy IGAL. Wszystkie loga, nazwy produktów, nazwy firm oraz znaki towarowe producentów należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane przez IGAL AGNIESZKA KWELLA jedynie w celach informacyjnych. Treść opisów, specyfikacje towarów, zdjęcia, filmy w szczególności materiały dotyczące garnitury komunijne, sukienka na chrzest oraz wszelkie inne treści zamieszczone na stronie Sklepu oraz wszystkich podstronach stanowią własność IGAL AGNIESZKA KWELLA i nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela sklepu.

§12

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

ZAPYTAJ 

Jesteśmy, aby pomóc Państwu przy dokonywaniu zakupów, aby udzielić szczegółowych informacji na temat produktu, którym jesteście Państwo zainteresowani. Nasz personel rozwieje ewentualne wątpliwości oraz doradzi w doborze optymalnego produktu dla Państwa. Informacji można zasięgnąć telefonicznie. Numery telefonów podajemy niżej.

WHATSAPP 609128884

(telefon czynny w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00)

e-mailem: sklep@kwella

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl